Värdet av konst är en unik sammanställning av artiklar, rapporter och intervjuer för att förklara värdet av konst.

Köp en nu
eller
beställ flera!
Värdet av konst

Boken Värdet av konst beskriver och bekräftar konstens värde för individer, företag och för samhället i stort. Den visar hur konst kan få dig att tänka annorlunda, samt hur företag och samhället kan använda sig av konst för att utvecklas. Boken vänder sig till konstnärer, politiker, företag, gallerister, konstinvesterare, marknadsförare, museichefer och, inte minst, till konstintresserade. Helt enkelt till alla som vill förstå och höja värdet av konst i sitt eget liv och i sin omgivning. Värdet av konst lär dig nyttja det värde som konst har idag och kan ha i framtiden.

SVT: Konst bra för företags anseende
UR: En bok, en författare - Värdet av konst

Sagt om boken

Bengt Göransson

fd kulturminister

“Kulturpolitik löper ofta stor risk att reduceras till diskussioner om anslag och bristen på pengar. Behovet av en god teori för kulturpolitiken försummas. Boken Värdet av konst hjälper läsaren att forma en god kultursyn, vilket är grunden till god kunskap och i förlängningen en god kulturpolitik.”

Ernst Billgren

konstnär

“I ett ämne som konst, som under lång tid varit utlämnad enbart till subjektivt tyckande, kliver det nu fram unga människor som seriöst tar sig an den svåra men viktiga uppgiften att ta reda på vad konst är, hur den fungerar och vad man ska ha den till. Vilket kan leda till att man inom en rimlig framtid har möjlighet att ta konsten på allvar och den kan ta sin rättmätiga plats bredvid de andra vetenskaperna.”

Lars Strannegård

prorektor och professor vid Handelshögskolan i Stockholm samt styrelseledamot Statens kulturråd

“Konstens värde har länge varit något luddigt, ogripbart och imprecist. Men inte nu längre. Läs boken och bli fullständigt klar över vilket värde konsten har för människor, för organisationer och för samhället i stort.”


Magnus Lagerkvist

ordförande Kultur & Näringsliv

“Boken Värdet av konst erbjuder en genomgång av konstbegreppet både för kunniga och okunniga. En analys av konstens värde, som klargör både för betraktaren/konsumenten och investeraren, oberoende om denne är privat eller offentlig. Boken presenterar en stark argumentation för konstens och kulturens betydelse för samhällsutvecklingen.”

Maria Lantz

rektor Konstfack

“Äntligen finns boken som reder upp i den ofta så förvirrande debatten om konstens värde. Rekommenderas till alla, men särskilt till politiker, företagare och beslutsfattare på alla nivåer som här har chansen att snabbt bilda sig – och öppna ögonen för konstens möjligheter”


Beställ Värdet av konst nu!

Intervjuade i boken

Daniel Birnbaum, chef Moderna museet

Micael Dahlén, professor Handelshögskolan i Stockholm

Linn Fernström, konstnär

Rikard Förare, Kultur & Näringsliv

Marianne Lindberg De Geer, konstnär

Kerstin Lord, Åmells konsthandel

Ulrika Lövdahl, Global Art Manager Absolut Vodka

Bo Madestrand, konstkritiker

Katarina Swanström, utvecklingschef Moderna museet

Henrik Vibskov, konstnär/kreatör

Författarna

Karolina Modig

Karolina Modig

Karolina Modig är journalist, redaktör för Konstnären och Fotografiskas tidning, bokred- aktör och författare. Som journalist bevakar hon framförallt kultur, med särskilt fokus på den svenska konstvärlden. Karolina är utbildad journalist vid JMK, JMG och Poppius. Hon har gått en ettårig konstutbildning på KV Konstskola i Göteborg och höll 2011 en separatutställning i Stockholm. Karolina har även haft uppdrag som föreläsare och moderator.

Erik Modig

Erik Modig

Erik Modig är ekonomie doktor och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och vid Stockholms Universitet. Hans forskning undersöker hur människor bearbetar och påverkas av olika typer av kommunikation, samt orsakerna och effekterna av mänsklig kreativitet. Erik föreläser regelbundet inom akademin, samt för företag och organisationer inom olika branscher. Under fem år drev Erik ett galleri för unga konstnärer, och han har visat sin egen konst vid ett flertal utställningar.
Förstå värdet av konst -

Beställ nu!

Köp en:

Värdet av konst

Köp flera:

Köp minst tre böcker och få rabatt,
frakten ingår!

3-9 böcker, 139 SEK styck
10-29 böcker, 129 SEK styck
30+ böcker, 119 SEK styck


Du måste beställa minst 3 böcker.

Beställ böcker

Tack.

Tack för din beställning av Värdet av konst.

Vi kommer kontakta dig med mer information om din order!Universitetslärare? Ni kan få gratis kopior, kontakta oss för mer information.
Författarna

Tack för din anmälan till vårt nyhetsbrev!